Value Clinic är Finlands ledande expertorganisation på bilism och mobilitetslösningar

Läs mera
Om oss

Om oss

Vi erbjuder marknadsundersökningar och dataverktyg för att stödja försäljning, marknadsföring och kommunikation.

Vi har varit verksamma sedan 2008 och utmanar traditionell marknadsundersökning genom att erbjuda våra kunder innovativa tjänster för att understöda beslutsfattande och strategi. Vi uppskattas av våra kunder för att vi är kundorienterade, flexibla och har en omfattande branschkännedom om bilindustrin.

Våra tjänster

Tjänster

Vi är specialiserade på undersökningar och dataverktyg och erbjuder skräddarsydda helheter för att bemöta våra kunders specifika behov samt utmaningar. Vi använder oss mångsidigt av olika datainsamlings- och analysmetoder. Våra tjänster baserar sig på omfattande expertis och långvarigt samarbete med de främsta aktörerna i bilbranschen. Vi klargör hur beslutsfattare i företag, konsumenter och andra centrala målgrupper förhåller sig till den ständigt turbulenta och föränderliga verksamhetsmiljön för bilism.

Centrala tjänster:

• Enkätundersökningar
• Kvalitativa undersökningar (kvalitativa intervjuer, fokusgrupper)
• Dataverktyg
• Trafi-statistik
• Datainsamlings- och analystjänster
• Utbildningar
• Konsultering
• Marknadsanalyser och infopaket

Våra målgrupper:

• Beslutsfattare för företagsbilar
• Beslutsfattare för paketbilar
• Beslutsfattare för tung trafik
• Tjänstebilsinnehavare
• Konsumenter
• Kunder

Vi uppskattas av våra kunder för att vi är kundorienterade, lösningsorienterade och flexibla

Kontakt

Value Clinic Oy
Östersjögatan 5
00180 Helsingfors
valueclinic@valueclinic.fi


Teemu Rennola
Verkställande direktör
+358 50 564 1984
teemu.rennola@valueclinic.fi

Jouni Tuominen
Commercial Development Director
+358 40 768 6446
jouni.tuominen@valueclinic.fi


Juha Laiho
Sales Manager
+358 44 978 4298
juha.laiho@valueclinic.fi

Topias Pesonen
Head of Data
+358 40 581 5349
topias.pesonen@valueclinic.fi


Jan-Mikael Sulasalmi
Sales Manager
+358 40 1516 555
jan-mikael.sulasalmi@valueclinic.fi


Address :